Obchodní podmínky

Toto je znění obchodních podmínek platných od 1.3.2010.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ:

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.flordesign.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je firma Marek Hejbal - FLORdesign, se sídlem Pivovarská 7, Praha 5 Smíchov,15000 IČ:7109 3397:, fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona, evidovaná obecním živnostenským úřadem pro Prahu 5 a kupujícího.

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY:

Objednávka prostřednictvím internetového obchodu www.flordesign.cz je závazná a jejím odesláním kupující souhlasí s pravidly obchodu včetně dodacích a platebních podmínek, reklamačního řádu a ustanoveních o ochraně osobních údajů. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři nebo v objednávce. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny.

DODACÍ PODMÍNKY:

Ceny v internetovém obchodě www.flordesign.cz jsou uvedeny včetně DPH a nezahrnují balné (poštovné). Balné (poštovné) se připočítá až při dokončení objednávky. V případě, že je zboží skladem, zasílá prodávající do 2-5 pracovních dnů od obdržení objednávky, dle zákazníkem vybraném způsobu doručení nebo po dohodě dodá zboží náš obchodní zástupce, v nejbližším termínu jeho cesty do Vaší oblasti. PO dohodě lze zboží vyzvednout na skladě – Svornosti 1, Praha 5.V případě, že některé Vámi objednané zboží momentálně není skladem, budeme vás kontaktovat a domluvíme se na náhradním řešení. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY:
 

Při objednávce zboží, které je nutno objednat, upozorňujeme na možnost zálohé platby ve výši 50% předem. Zásilky jsou rozesílány prostřednictvím spediční firmy In Time. Objednané zboží je doručeno po telefonické dohodě se zákazníkem na jím určenou adresu dodání. Zboží jako jsou např. stromky je účtována doprava 269,-Kč + 30,-Kč balné. Platbu lze provést i bankovním převodem, zboží bude zasláno po obdržení platby. Cena pak bude o 30,-Kč nižší (cena dobírky). V případě, že Vámi objednané zboží bude zasláno na dobírku na Vámi uvedenou adresu a nebude převzato, bude Vám fakturováno dopravné a balné ve výši 100,-Kč


REKLAMACE:

Reklamace se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. Záruka je omezena výhradně na náhradu samotného zboží, veškeré další náhrady jsou vyloučeny. Zahájení reklamačního řízení nemá vliv na povinnost kupujícího uhradit v řádném termínu vystavené faktury.Nelze tedy, aby kupující pozastavil úhrady faktur z důvodu reklamačního řízení. Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením. Reklamované zboží s popisem závady kupující zašle na adresu prodávajícího, popřípadě jí uplatní u našich obchodních zástupců. Prodávající si vyhrazuje možnost odmítnout převzetí zásilky zaslané na dobírku. K reklamovanému zboží je nutno přiložit písemnou reklamaci, včetně popisu závady a návrhu na vyřízení reklamace, a kopii dokladu o nákupu (fakturu). Oprávněné reklamace vyřešíme výměnou nebo opravou zboží, popřípadě vrácením zaplacené kupní ceny. O způsobu řešení reklamace rozhoduje výhradně prodávající, který kupujícímu oznámí způsob a dobu vyřízení reklamace. V případě oprávněné reklamace dopraví prodávající opravené zboží k zákazníkovi na vlastní náklady. V případě poškození zásilky přepravcem je nutné, aby kupující reklamoval závadu u přepravce, případně s ním sepsal reklamační protokol nebo poškozenou zásilku nepřevzal. Při převzetí poškozené zásilky prodávající za její reklamaci u přepravce nepřebírá zodpovědnost a neodpovídá ani za případné poškození jejího obsahu. Osobní odběr zboží je možný po předchozí dohodě s prodávajícím

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Kupující má právo zažádat o vymazání osobních údajů (zrušení registrace), vymazání je provedeno na základě písemné žádosti kupujícího (e-mailem či dopisem na adresu prodávajícího). Veškerá osobní data kupujícího jsou zpracovávána v rozsahu nutném pro vyřízení objednávky a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v aktuálním znění. Tato data jsou bezpečně uložena a nejsou poskytována třetím osobám mimo jejich nezbytného sdělení společnosti zajišťující doručení a platební styk, a to pouze za účelem nutným k vyřízení objednávky kupujícího. Údaje o nákupech (objednávky) jsou shromažďovány za účelem vyřizování reklamací a ke zpětné kontrole účetních dokladů. Pokud kupující projeví svůj souhlas, může mu prodávající sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami a nabídkami.